Katı Atık Depolama Sahası İşletilmesi

Katı atıkların olumsuz çevresel etkilerini azaltmak için vahşi depolama alanlarından vazgeçip düzenli depolama alanlarının kurulması gerekmektedir. Bir düzenli depolama sahası projesinde yer seçimine, oluşturulacak lotların büyüklüğüne, zemin tabanının sızdırmazlığına, alınacak atık türüne, cinsine dikkat edilmelidir. Katı atık düzenli depolama sahalarında depolanan atıkların, zamanla içeriğindeki oksijeni tüketerek, bu ortamda üreyen anaerobik bakteriler yardımı ile oksijensiz (anaerobik) çürümesi sonucu depo gazı oluşur. Gazın oluşumu katı atık içerisindeki organik atık miktarı ile orantılı olarak değişebilir. Depo gazının yanıcı ve patlayıcı özelliğinin yanında içeriğinde bulunan metan, karbondioksit gazına nispetle 23 kat daha güçlü sera gazı etkisine sahiptir. Depo gazının bu zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması için uygun tekniklerle toplanıp bertaraf edilmesi gerekir. Düzenli Depolama sahalarında havasız ortamda oluşan çöp gazının, yakılarak veya enerji üretimi maksadıyla kullanılarak mutlaka bertaraf edilmesi gerekmektedir.